MANUAL LAPORAN ADUAN KEROSAKAN
ICT SEKOLAH

Sebarang aduan kerosakan komputer di sekolah perlu dibuat secara ‘online” seperti alamat yang tertera di bawah
    Alamat Website : http://sts.moe.edu.my
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture