Mesyuarat Pengurusan Guru Penyelaras Bestari/ICT kali pertama tahun 2010

Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua Unit PKG Mekasar, En.Radzuan dan En.Roslan Che Ghani yang dihadiri oleh 20 orang GPB/ICT dari sekolah kelompok. Agenda dimulakan dengan ucapan Ketua Unit dengan mengumumkan tarikh pemantauan 20 buah sekolah kelompok berkenaan dengan pengurusan PSS dan ICT.

Mesyuarat diteruskan dengan membentangkan isu pengisian data ICT iaitu SPPICTS, SSQS dan STS. PKG juga menyarankan pihak guru ICT perlu melaporkan masalah kerosakan alatan ICT dengan membuat Laporan STS utnuk diambil tindakan segera.

Perjumpaan ini kemudiannya ditangguhkan pada jam 12.00 tengahari.

6/1/2012

you may be great on those post

ReplyLeave a Reply.